Katelijn Van HendeICER Scholar Award Winners

 
Dr. Katelijn Van Hende halihazırda Londra Kolej Üniversitesinin ilk deniz aşırı yerleşkesi olan Avustralya’daki Enerji ve Kaynaklar Fakültesinde bir öğretim üyesi olarak ders vermektedir. Enerji ve Kaynaklar Hukuku ve Uluslararası Enerji ve Kaynak Politikaları ve Jeopolitiği alanında ders eğitmenidir. Araştırma alanı, açık deniz rüzgarları ve şebeke enterkonneksiyon bağlantıları bilhassa özel öneme sahip olmak üzere ağırlıklı olarak enerji ve özellikle de elektrik piyasaları hukukudur. Katelijn Danimarka Aarhus Üniversitesinden alınmış bir Doktora Derecesine (PHd) sahiptir. Doktora tezinde açık deniz rüzgarları ve şebeke enterkonneksiyon bağlantılarının yasal çerçevesi üzerine odaklanmıştır. Ayrıca Katelijn, Hukuk dalında Belçika Leuven Üniversitesi Master ve Lisans derecelerine sahiptir.